Zaufanystylista.pl to łatwy w obsłudze portal internetowy pozwalający na odnalezienie fryzjera lub barbera w wyznaczonej lokalizacji. Dzięki temu można ekspresowo zarezerwować wizytę w konkretnym zakładzie fryzjerskim według naszych upodobań. Po wyznaczeniu miasta i wybraniu salonu z dostępnej bazy, należy wybrać odpowiedni dla nas termin, a później pojawić się na umówionej wizycie.